Viola modemų sprendimai energetikoje

UAB "Aedilis" įdiegė AB "Lietuvos energija" 110/10kV Gižų ir 110/10kV K.Naumiesčio transformatorinėse pastotėse TSPĮ duomenų perdavimo sistemą per EDGE tinklą. Šiam tikslui buvo panaudoti Viola Systems maršrutizatoriai Arctic IEC-104 Gateway (EDGE).
Kadangi pagal rekonstrukcijos projektą 110/10kV Gižų TP ir 110/10kV K.Naumiesčio TP ryšio kanalo paleidimo terminai artėjo į pabaigą, o optinių ryšio linijų įrengimo darbai vėlavo, buvo pasirinktas alternatyvus būdas duomenų perdavimui - per mobiliojo ryšio tinklą.

Arctic IEC-104 modemo sprendimas energetikoje

Pastotės stebėjimo ir valdymo duomenys siunčiami iš General Electrics TSPĮ Harris D25 IED per IEC 60870-5-104 protokolą į AB "Lietuvos energija" valdymo sistemą XA/21. TSPĮ per Ethernet kabelį jungiasi tiesiogiai į Arctic IEC-104 Gateway (EDGE) maršrutizatoriaus LAN portą.
Duomenų saugumui užtikrinti modemuose sukonfigūruotos vidinės ugniasienės, o APN servisas garantuoja persiunčiamų duomenų srauto pasiekiamumą tik AB "Lietuvos energija" darbuotojams.

Nuotrauka pastotėje

Yra papildoma galimybė prijungti signalizacijos pobūdžio 8 diskretinius įėjimus ir 2 valdymo komandas tiesiogiai per maršrutizatorių. Konfigūracijoje galima nurodyti, ar diskretinių įėjimų duomenys susiejami su pagrindiniu IEC 60870-5-104 srautu, ar jie perduodami kaip savarankiški per atskirą TCP portą.

Viola modemai naudojami relių monitoringui

2010 Rugsėjo 8 d.

UAB "Aedilis" pristato naują sprendimą - tai relinės apsaugos ir automatikos (RAA) monitoringas per mobiliojo ryšio tinklą. Šiam tikslui panaudotas Viola Systems modemas Arctic 3G Gateway. Modemo RS485 portas sukonfigūruojamas kaip Virtualus COM portas valdymo centro kompiuteryje. Tokiam konfigūravimui labai tinka nemokama programinė įranga VSPM.

Mobilus Mini RTU (Viola)

2010 Rugsėjo 8 d.

UAB "Aedilis" pristato dar vieną sprendimą - tai Viola Systems modemo Arctic IEC-104 Gateway GPRS panaudojimas kaip mini RTU. Šis sprendimas yra tinkamas nedideliems objektams, kuriuose perduodamų signalų kiekis nėra didelis (iki 8 signalų ir 2 valdymo komandos).